بررسی اجزای بام‌های سبز

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

در سال‌های اخیر‌ تمایل زیادی به ساخت بام سبز در دنیا و ایران دیده می‌شود. به منظور برآورده کردن انتظارات مصرف‌کنندگان مختلف سیستم‌های سبز متفاوتی ارائه شده‌اند. نتیجه این امر وجود تنوع در روش‌های اجرای بام سبز است که این تنوع ممکن است تصمیم‌گیری را برای انتخاب مناسب‌ترین روش اجرای بام سبز مشکل کند. در این تحقیق پس از معرفی و بررسی برخی از معمول‌ترین روش‌های ساخت بام سبز و اجزای آنها، لایه‌های ضروری در یک بام سبز شناسایی شده و شمایی کلی از آنها معرفی و به تصویر کشیده شدند. این لایه‌ها از پایین به بالا شامل: عایق رطوبتی بام، عایق ضد آب، زهکش، فیلتر خاک، محیط کشت یا خاک و گیاه هستند. در انتها با توجه به اینکه هزینه‌ی ایجاد بام سبز از مهمترین موانع ایجاد آن است، پیشنهاداتی در جهت کاهش هزینه‌ها داده شده است. معرفی لایه‌های مختلف و کارکرد آنها بستر را برای انتخاب ساختار مناسب یک بام سبز فراهم خواهد کرد که این انتخاب باید بر اساس شرایط محلی از جمله اقلیم صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات