بررسی تاثیر پارکهای شهری در تولید اکسیژن (مطالعه موردی: بوستان هاشمی واقع در شهر قم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 هیات علمی دانشگاه پیام نور

3 دانشجو

چکیده

فضای سبز شهری به‌ویژه درختان منافع بی‌شماری داشته و می‌توانند کیفیت محیط زیست و سلامتی بشر را در مکانهای شهری بهبود بخشند. این منفعتها شامل بهبود کیفیت آب و هوا، حفاظت از انرژی ساختمانها، کاهش دمای هوا ، تابش اشعه ماورای بنفش و دیگر منفعتهای زیست محیطی و اجتماعی می باشد. هدف این مقاله بررسی میزان تولید اکسیژن در مکان شهری است. منطقه مورد مطالعه پارک شهری هاشمی واقع در منطقه یک شهر قم با مساحت 7 هکتار می‌باشد که به‌منظور محاسبه میزان اکسیژن تولید شده سالانه قطر درختان آن اندازه‌گیری شد. بر اساس محاسبات انجام شده میزان اکسیژن تولید شده توسط درختان این پارک7.704 کیلوگرم در روز می‌باشد که این میزان اکسیژن برای تامین نیاز روزانه 9 انسان بزرگ‌سال کافی می‌باشد. نتایج این تحقیق بیانگر نیاز به افزایش غرس درختان در تامین اکسیژن در فضاهای سبز شهری است که در کاهش تغییرات آب و هوایی محلی شهر و خنک شدن منطقه نیز مؤثرمی‌ باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات