دوره و شماره: دوره 8، شماره 3(14-پیاپی 25)، مهر 1389، صفحه 1-73 
ارزیابی توان اکولوژیک حوضه آبخیز زاخرد جهت توسعه اکوتوریسم با استفاده از GIS

صفحه 19-26

سولماز دشتی؛ سید مسعود منوری؛ سید محمود شریعت؛ غلامرضا سبزقبائی


تأمین اطلاعات مورد نیاز برای طراحی شبکه فاضلاب توسط نرم‌افزار ArcGIS

صفحه 39-46

امیر‌حسین جاوید؛ امیر‌حسام حسنی؛ علی‌اصغر آل‌شیخ؛ فاطمه رحمان


تأثیر باران‌های اسیدی بر روی محیط زیست و آثار باستانی تخت‌جمشید

صفحه 59-66

محمد مهدی قنبری؛ سید مهدی برقعی؛ امیر حسام حسنی؛ سیما فرجادفرد