دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 (31-پیاپی 42)، اسفند 1393، صفحه 1-92 
بررسی توانمندی‏های محیطی شهرستان آذرشهر به عنوان دومین ژئوپارک ایران

صفحه 1-11

جواد مهدی پور قاضی؛ سعید گنجعلی؛ محسن موذن؛ فرزاد ستوهیان