دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 39، دی 1395، صفحه 1-90 
بررسی پتانسیل خوردگی و رسو ب‌گذاری آب شرب روستاهای قائم‌شهر

صفحه 1-7

مریم خادمیان قادیکلایی؛ مصطفی زمانی؛ فاطمه غفاری؛ محمد رضا رحیمی؛ سمانه محمودپور


مدیریت مناطق تفرجگاهی با استفاده از رهیافت طیف فرصت تفرجی (ROS)

صفحه 37-52

سمیه گلدوی؛ مرجان محمدزاده؛ مجید مخدوم؛ سید حامد میرکریمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


روستای اکولوژیک

صفحه 53-66

مسعود صفایی پور؛ سیامک طهماسبی؛ معصومه قرقانی