دوره و شماره: دوره 18، شماره 2 - شماره پیاپی 35، تیر 1399، صفحه 1-200 
رویکردی جدید به ارزیابی غیردقیق و محیط‌های تصمیم‌گیری (NAIADE)

صفحه 17-32

فائزه هدایتی راد؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سیدحامد میرکریمی