دوره و شماره: دوره 18، شماره 4 - شماره پیاپی 55، دی 1399 
طراحی شعب سبز بانک‌های ایران با برق تجدیدپذیر

صفحه 25-40

مصطفی اسماعیلی شایان؛ غلامحسن نجفی؛ احمد بناکار


بررسی و تحلیل وضعیت تولید و مدیریت پسماندهای پزشکی در استان گلستان

صفحه 41-53

مزدک دُربیکی؛ هومن بهمن‌پور؛ عطالله گلعلی‌پور؛ علی قائمی؛ مرتضی ملاح


بررسی کیفیت بهداشتی هوای شهر تبریز در سال 1390 با تکیه بر شاخص کیفیت هوا AQI

صفحه 95-107

اسماعیل جوادی کهریز؛ یوسف محمدیان؛ محسن گرگانی فیروز جائی