دوره و شماره: دوره 20، شماره 2 - شماره پیاپی 61، تیر 1401، صفحه 1-283 
مروری بر کاربرد نانو جاذبها در سیستمهای تصفیه آب و پساب

صفحه 71-84

سیده هدی رحمتی؛ خشایار محمدبیگی؛ روح الله باقری؛ سید مصطفی ساداتی کیادهی


تأثیر احداث سد ماملو بر فرونشست اراضی دشت ورامین

صفحه 171-185

صادق قوامی جمال؛ حامد غلامی؛ مهرداد رجبی حران؛ محمد حسین مبینی