دوره و شماره: دوره 11، شماره 4(27-پیاپی 38)، دی 1392، صفحه 1-70 
شناخت و بررسی عوامل موثر بر پدیده‌ گرد و غبار در غرب ایران

صفحه 1-10

سیاوش طائی سمیرمی؛ حمید رضا مرادی؛ مرتضی خداقلی؛ مریم احمدی آخورمه


مکان‌یابی دفن پسماندهای شهری(مطالعه موردی شهر کرمانشاه)

صفحه 55-64

سعید امانپور؛ جعفر سعیدی؛ اسماعیل سلیمانی راد