دوره و شماره: دوره 10، شماره 1(20-پیاپی31)، فروردین 1391، صفحه 1-124 
مدل سازی انتشار نشت پروپان در یک صنعت

صفحه 1-13

ﻓﺮﯾﺪه ﮔﻠﺒﺎﺑﺎﯾﯽ؛ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ آور؛ اﯾﺮج ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎم


تعیین شرایط بهینه پالایش زیستی کل آلاینده های هیدروکربنی خاک

صفحه 57-65

مریم دوستکی؛ سهیلا ابراهیمی؛ سید علیرضا موحدی نائینی؛ محسن علمایی


اثر روشنه بر ماکروفون خاک در راشستان آمیخته(مطالعه موردی جنگل شصت کلاته)

صفحه 101-108

مریم خیری؛ هاشم حبشی؛ سید محمد واعظ موسوی؛ نگار مقیمیان