دوره و شماره: دوره 10، شماره 3(22-پیاپی 33)، مهر 1391، صفحه 1-94 
برخی از روش‌های افزایش کارآیی گیاه‌پالایی فلزات سنگین

صفحه 28-38

محمدرضا نادری؛ عبدالرزاق دانش‌شهرکی؛ رضوان نادری