تماس با ما

روند داوری و چاپ مقالات از طریق سایت انجام می گیرد لطفا تماس تلفنی از ساعت 9-11صبح انجام پذیرد. همچنین در ساعات دیگر پاسخگویی از طریق ایمیل انجام خواهد گرفت.

 

دفتر شماره 1-  نشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - پس از پارکینگ طبقاتی - بلوک ۲ آموزشی شماره های دانشکده ۴۴۸۶۱۷۸۴ - ۴۴۸۶۱۷۰۹ - ۴۴۸۶۷۱۷۰ - ۴۴۸۶۷۱۷۱داخلی ۲۷۰۹-۲۷۱۰فکس داخلی 2710کد پستی: ۱۴۷۷۸۹۳۸۵۵

رایانامه: irsen1385@gmail.com


CAPTCHA Image