سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

خواهشمند است به نکات زیر توجه نمایید:

پس از انتخاب دوره و شماره مجله، نوع اشتراک و تعداد مورد نیاز خود، در قسمت توضیحات موارد زیر را به دقت وارد بفرمایید:

نام و نام خانوادگی (نام موسسه، اداره، وزارتخانه، ...)، آدرس کامل و دقیق پستی جهت ارسال نسخه چاپی مجله، شماره تلفن همراه و ثابت در دسترس.

سپس تصویر واضح رسید بانکی خود بابت پرداخت فیش حق اشتراک را توسط  گزینه choose file آپلود نمایید.

 

 

اطلاعات حساب:

حساب جاری سیبا شماره  0105749903001 به نام انجمن متخصصان محیط زیست ایران نزد بانک ملی ایران شعبه

حصارک دانشگاه آزاد اسلامی کد 1017